Nederland

Evolueer van traditionele verzekeraars naar InsurTechs met IoT data

March 24 2022

 

Deel van onze BFSI serie

 

Wereldwijd zijn er in 2021 ongeveer 258 miljoen smart homes [1]. En dit aantal zal naar verwachting nog toenemen, aangezien de markt voor smart homes tegen 2026 naar schatting 313 miljard USD waard zal zijn, tegenover 79 miljard USD in 2020 [2]. Dit is grotendeels te danken aan de ruime beschikbaarheid van persoonlijke producten en huishoudelijke apparaten die geschikt zijn voor het Internet of Things (IoT).

Dit opent mogelijkheden voor een groot aantal digitale bedrijven om in te spelen op de groeiende trend. Een sector die hier veel baat bij kan hebben, is de verzekeringssector.  Vooral InsurTechs (verzekeraars die technologische innovaties inzetten om de besparingen en efficiëntie van de huidige verzekeringsmodellen te maximaliseren) en hun klanten.

Verzekeraars kunnen IoT-apparaten maximaal benutten

Verzekeringsmaatschappijen kunnen IoT-apparaten gebruiken om enorme hoeveelheden gegevens te genereren. Die gegevens kunnen vervolgens worden geanalyseerd om verzekeraars inzicht te geven in de activiteiten van hun klanten, waardoor ze niet alleen hun klanten beter kunnen begrijpen – en producten rondom hen kunnen ontwerpen – maar ook incidenten die tot claims leiden, kunnen voorspellen en mogelijk voorkomen voordat ze zich voordoen.

Vrijwel alles wordt slimmer waardoor verzekeraars aangesloten apparaten kunnen gebruiken om toegang te krijgen tot de gegevens die zij genereren. Deze gegevens kunnen voor verzekeraars rechtstreeks toegankelijk zijn via sensoren of mobiele apparaten, maar ook externe organisaties kunnen een rol spelen bij het eigendom, de aggregatie en de distributie aan verzekeraars.

Hier volgen een aantal soorten apparaten die verzekeraars kunnen inzetten, en hoe ze kunnen worden gebruikt:

Draagbare of persoonlijke apparatuur

De stijgende populariteit van wearable technology helpt gebruikers gezondheidsrisico’s te verminderen en zelfs geld te besparen. Deze snel evoluerende technologie, ook bekend als fittech, is zeer geschikt voor zorg- en levensverzekeraars.

Geïntegreerde functies zoals hartslagmeters, stappentellers en slaaptrackers in deze apparaten leveren cruciale gegevens over de gezondheidstoestand van een cliënt, die verzekeraars kunnen gebruiken om aanbevelingen te doen voor aanpassingen van de levensstijl. Ondersteund door kunstmatige intelligentie (AI) en gegevensanalyse kunnen specifieke patronen worden vastgesteld die mogelijke afwijkingen vertonen en verzekeraars waarschuwen voor potentiële gezondheidsrisico’s, zodat zij proactief kunnen optreden.

Er worden ook prototype-patches ontwikkeld voor geautomatiseerd bloedonderzoek, ECG’s en de toediening van chronische geneesmiddelen.

Sensoren

Beveiligingssystemen met sensoren en monitors voor nutsvoorzieningen kunnen ook informatie leveren waarmee inboedelverzekeraars proactief kunnen reageren op zaken als woninginbraken, branden, lekken of overstromingen, misbruik en ontploffingen van geisers, elektrische schade, enzovoort, of deze zelfs kunnen voorkomen.

Autoverzekeraars kunnen daarentegen gebruikmaken van sensoren in personen- en bedrijfsauto’s om rijpatronen en rijgedrag te identificeren, reisafstanden te meten en snelheids- en remniveaus te controleren. Verzekeraars maken al gebruik van deze gegevens om bestuurders op maat gesneden pakketten aan te bieden, ondersteund door beloningen voor “goed rijgedrag”. Vanuit een meer holistisch perspectief kunnen deze gegevens – verzameld en samengebracht door meerdere sensoren – verzekeraars helpen hun klanten te begeleiden bij het vermijden van veel voorkomende rijproblemen, zoals het navigeren door gebieden met veel ongevallen of hi-jacking, oververhitting als gevolg van vastzitten in het verkeer, en diefstal.

Op locatie gebaseerde sensoren, zoals volgapparatuur en camera’s, kunnen eveneens helpen bij de preventie van diefstal en fraude, doordat verzekeraars kunnen nagaan waar verschillende bewegende en niet-bewegende activa zich bevinden.

Geografische informatiesystemen (GIS)

GIS levert geofysische, topografische, klimatologische en hydrologische gegevens. Dit levert inzichten op die verzekeraars kunnen gebruiken om klanten te waarschuwen voor dreigende natuurrampen, zoals stormen, overstromingen en andere gevaarlijke weersverschijnselen. De gegevens kunnen ertoe bijdragen de door deze gebeurtenissen veroorzaakte schade tot een minimum te beperken, waardoor het aantal potentiële schadeclaims wordt verminderd.

Gebruik maken van IoT-gegevens

De door het IoT gegenereerde gegevens kunnen op verschillende gebieden van het verzekeringswezen worden gebruikt. De samenvoeging van verschillende soorten gegevens leidt rechtstreeks tot een grotere nauwkeurigheid bij de beoordeling van risico’s, de prijsstelling van polissen en de schatting van noodzakelijke reserves. Er zijn duidelijke voordelen ten opzichte van de huidige benaderingen, die traditioneel gebaseerd zijn op achterwaarts kijkende schadegegevens en historische risicostudies. Door voortdurend de door de IoT geleverde gegevens te monitoren, kunnen verzekeraars realtime prijsstelling en polisvoorwaarden aanbevelen, evenals gezondheids- en welzijnsdiensten om sterfte- en morbiditeitsrisico’s in de loop van de tijd te beheren.

IoT zal waarschijnlijk een verdere evolutie op het gebied van schadeclaims in de hand werken, omdat het zich meer zal richten op actieve schadepreventie. Sensoren in voertuigen kunnen bijvoorbeeld nuttig zijn bij het geven van waarschuwingen in geval van gevaarlijke rijpatronen. Binnen groepsverzekeringen kunnen de kortingen die worden aangeboden aan werknemers die hun activiteitenniveaus en hartslag monitoren, ook worden beschouwd als een schadepreventieprogramma.

Commerciële verzekeraars kunnen gebruik maken van GIS-gegevens om hun modelleringsmogelijkheden te verbeteren, met name met betrekking tot natuurrampen. Beveiligingssystemen, toegangscontrolesystemen en traceerapparatuur spelen allemaal een rol bij het helpen van verzekeraars bij zowel onderzoeken als het toezicht op de praktijken van een organisatie en de naleving van gezondheids- en veiligheidsprotocollen.

Levensverzekeraars kunnen nu het traditioneel omslachtige en langdurige acceptatieproces automatiseren en stroomlijnen, omdat sensorgegevens de mogelijkheid bieden om veel van de vragen te beantwoorden van de verouderde papieren aanvraagformulieren.

De gevolgen

Verzekeraars zouden hun klanten beter kunnen profileren door na te gaan hoe zij hun producten kunnen verbeteren en aanpassen aan het feitelijke gedrag van hun klanten. Aangezien zij beter kunnen volgen wat er met hun klanten gebeurt, kunnen zij hun risicoclassificaties verlagen en tegelijkertijd de premies voor hun klanten verlagen, waardoor zij een voorsprong op de concurrentie krijgen.

Verzekeraars kunnen ook hun klantenervaring verbeteren – van het versnellen van schadeclaims tot het aanbieden van op gedrag gebaseerde beloningsprogramma’s, en het geven van proactieve tips en waarschuwingen.

Waar te beginnen?

Terwijl ze de vele opwindende nieuwe en opkomende architecturen onderzoeken die beschikbaar zijn voor de levering en analyse van IoT-gegevens, moeten verzekeraars hun klanten betrekken bij de identificatie van hun data en de bevestiging van de juistheid ervan. In overeenstemming met protocollen en wetgeving inzake gegevensbescherming wordt van verzekeraars verwacht dat zij hun klanten gemoedsrust bieden over de veiligheid en privacy van hun gegevens.

Het creëren van een analytics-cultuur is van cruciaal belang en helpt om de focus te leggen op het terugbrengen van inzichten in de dagelijkse gang van zaken, terwijl tegelijkertijd een omgeving wordt gecreëerd die wendbaar is en zich kan aanpassen aan veranderingen. Oude architecturen, legacysystemen en traditionele processen zullen moeten worden herzien en aangepast om ruimte te maken voor nieuwe ontwikkelingen. Geavanceerde analyses en datawetenschap helpen ook bij het identificeren en aantrekken van talent.

Verzekeraars hoeven echter niet volledig te veranderen. Door zich te concentreren op productverbeteringen in plaats van op het creëren van extra kanalen, en door ” featurisation ” en bundelingsmogelijkheden te ontwikkelen, kunnen ze hun inkomstenstroom vergroten en blijven hun klanten vertrouwd met hun verbeterde producten.

Uiteindelijk moet het gebruik van IoT-gegevens bijdragen tot de hele klantervaring, zodat verzekeraars betere, meer op maat gemaakte producten kunnen leveren en tegelijkertijd hun dienstverlening kunnen optimaliseren en de kosten kunnen drukken – voor henzelf en hun klanten.

Wat je nu kunt doen.

Monstarlab’s wereldwijde pool van technologie-experts kan je helpen om je weg te vinden in nieuwe technologieën en om de meest zinvolle en waardevolle toepassingen te ontdekken. We werken nauw met de klant samen om de doelstellingen te begrijpen en de meest relevante technologieën op elkaar af te stemmen. We hebben uitgebreide ervaring met het werken in IoT met een aantal van ‘s werelds toonaangevende merken en wellicht vindt u deze cases interessant: Hunter DouglasAngel Electronics, and Otis Elevators.

Ontmoet onze expert

Jackie Du Plooy
Connect on LinkedIn | jackie.du.plooy@monstar-lab.com

Jackie heeft meer dan 20 jaar ervaring in digitale transformatie, strategie & innovatie, en commercieel management in verschillende sectoren, waaronder BFSI, in verschillende landen als Client Partner. Haar focus ligt op het bouwen van goed presterende teams en gezonde strategische partnerships door het samenbrengen van delivery en commerciële professionals om de klantstrategie en journeys van digitale transformatie aan te sturen.

Lees meer over Monstarlab UAE

Lees meer over BFSI hier

 

Endnotes:

[1] Statista

[2] Statista, Smart home – Statistics & Facts, 2022

Author

Jackie du Plooy

Jackie du Plooy

Executive Engagement Director

Monstarlab VAE

You may also like

September 08, 2021

Health insurance companies are turning a corner

Part of our Health & Life Science Series Although considered one of the more conservative industries in terms of digitisation, preparing to move into 2022, executives in the insurance business are embracing technolo...

IoT

security beveiliging

January 06, 2021

The Future of IoT: Security and Privacy Focused

IoT is starting to show up more and more these days. It is taking over most mundane tasks in people’s homes. This makes it more important than ever to make sure to think the ethics into modern IoT solutions. Mozilla h...

IoT

In order to improve this website, we use cookies. For more information please read our Terms of Service. To agree with the use of cookies on this website, please click the ‘Continue’ button.