Nederland

Gebruiksvoorwaarden

Bij Monstarlab (ook: ML) verwerken persoonsgegevens om onze diensten te kunnen leveren. Dergelijke gegevens worden behandeld op basis van ons privacybeleid zoals dat hieronder aangegeven.

 1. Doeleindes voor het gebruik van de persoonsgegevens
  Monstarlab kan je persoonsgegevens voor de volgende doeleindes gebruiken:
  Het overdragen van openbare informatie
  1. Om onze diensten te kunnen verlenen aan onze klanten.
  2. Om onze eigen diensten te beheren en te onderhouden.
  3. Om onze klanten te betrekken en ze te informeren over onze diensten.
  4. Om contact op te nemen met een klant met noodzakelijke informatie met betrekking tot onze producten of diensten.
  5. Om documenten te versturen of vragen te beantwoorden die zijn ingediend door onze klanten.
  6. Om kosten in rekening te brengen voor bepaalde diensten of producten die door onze klanten zijn afgenomen.
  7. Voor statistische analyse bedoeld voor het verbeteren van de diensten en producten voor onze klanten.
  8. Wanneer we bestellingen van onze producten versturen en beheren.
  9. Voor sollicitaties bij ons bedrijf.
  10. Om contact op te nemen met kandidaten over resultaten of andere meldingen met betrekking tot een werkgeverschap.
  11. Om gegevens te verwerken die nodig zijn voor payroll, sociale verzekeringen en andere personeelszaken.
  12. Om gegevens te verwerken voor een gepensioneerde medewerkers.
  1.  

Houd er rekening mee dat als je ons niet voorziet van de benodigde informatie of een onvolledig formulier invult, we je niet van dienst kunnen zijn met onze producten en diensten of de sollicitatieprocedure voor sollicitanten kunnen voortzetten.

 

 

Niet-gedeelde persoonsgegevens bij Monstarlab

  1. Informatie gebruikt in het beheer- en onderhoudsproces voor onze webservers.
  2. Informatie gebruikt voor probleemoplossing voor systeemontwikkeling.
 1. Het verzamelen van persoonsgegevens
  ML verzamelt alleen persoonsgegevens op legale wijze.
 2. Over uitbestedingen
  Bij Monstarlab besteden we bepaalde activiteiten mogelijk uit waarbij persoonsgegevens voor zover nodig kunnen worden gedeeld.
 3. Betrokkenheid van derde partijen

  Bij Monstarlab, buiten de enkele uitzonderingen die hier vermeld staan, delen we geen persoonsgegevens met externe partijen. Hieronder volgen de omstandigheden waarin we verplicht zijn om persoonsgegevens van onze klanten te delen. Bij ML delen we geen persoonsgegevens aan een externe partij tenzij het delen van bepaalde informatie noodzakelijk is vanwege de onderstaande redenen of wanneer daar voorafgaand toestemming voor is verkregen. Persoonsgegevens die worden ingediend bij ML worden gepast behandeld binnen het bedoelde gebruik en worden niet gedeeld met een externe partij tenzij dit wettelijk verplicht is vanwege de volgende redenen. Ingehuurde diensten worden niet als derde beschouwd.

  1. Wanneer de wet het verplicht
  2. Wanneer de persoonsgegevens nodig zijn om het leven, lichaam of bezittingen van een individu te beschermen en wanneer het lastig blijkt te zijn toestemming van de klant te verkrijgen.
  3. Wanneer de persoonsgegevens nodig zijn om de openbare hygiëne te verbeteren of een veilige en gezonde omgeving te creëren voor kinderen wanneer het lastig blijkt te zijn toestemming van de klant te verkrijgen.
  4. Wanneer persoonsgegevens nodig zijn om medewerking te verlenen aan nationale of lokale overheden of een partij die handelt namens deze instellingen en wanneer er een kans op obstructie is omdat het lastig is om toestemming van de klant te verkrijgen.
 4. Het delen van persoonsgegevens
  Bij Monstarlab delen we geen persoonsgegevens zonder toestemming van de betreffende persoon.
 5. Over de behandeling van de persoonsgevens
  Bij Monstarlab is de bescherming van de persoonsgegevens die wij behandelen van het hoogste belang. We hebben meerdere systemen geïnstalleerd om ongeoorloofde toegang tot je gegevens te voorkomen. We hebben interne training georganiseerd voor onze medewerkers om te zorgen dat jouw persoonsgegevens in goede handen zijn. Persoonsgegevens die niet langer noodzakelijk worden geacht voor zakelijke doeleinden worden spoedig en op gepaste wijze verwijderd.
 6. Procedures voor het delen van persoonsgegevens etc.
  Wanneer de persoon in kwestie zijn/haar identiteit kan bevestigen via zijn/haar agent, zal ML individuen voorzien van lijsten met hun persoonsgegevens die in het bezit zijn van het bedrijf. Documenten worden alleen gedeeld als ons een redelijke periode is gegeven om te reageren en als het betreffende verzoek wettelijk is en binnen onze richtlijnen past.
  1. Monstarlab zal op de volgende wijze reageren op vragen met betrekking op het gebruik van persoonsgegevens.
   1. Kennisgeving van doeleinde: we versturen kennisgevingen waarin staat hoe we hier bij ML omgaan met persoonsgegevens.
   2. Het delen van persoonsgegevens: ML deelt op verzoek de persoonsgegevens die we van jou hebben.
   3. Het corrigeren, aanvullen of verwijderen van persoonsgegevens: we zullen op verzoek persoonsgegevens corrigeren, aanvullen of delen verwijderen.
   4. Einde gebruik of verwijdering van persoonsgegevens: op verzoek zullen we stoppen met het gebruik van alle persoonsgegevens die we van jou hebben of deze verwijderen.
   5. Einde delen persoonsgegevens met derden: op verzoek zullen we stoppen met het delen van persoonsgegevens met derden. Maar houd er rekening mee dat wanneer wij voldoen aan een verzoek om je persoonsgegevens te verwijderen of er niet langer gebruik van te maken, dit gevolgen kan hebben voor ons vermogen om je al onze diensten aan te bieden.
  2. Voor ieder verzoek voor het delen van persoonsgegevens of het doeleinde ervan brengen we een bedrag van 800 yen (inclusief btw) in rekening. We versturen berichtgeving over je persoonsgegevens en/of waarvoor ze gebruikt worden direct naar je adres. Gebruik de aangehechte factuur om het door ons in rekening gebrachte bedrag te betalen. We brengen geen kosten in rekening voor verzoeken met betrekking tot persoonsgegevens behalve voor kennisgevingen over de persoonsgegevens die we hebben of de gebruiksdoeleindes.
  3. Over algemene vragen en betaalmethodes: als je een verzoek indient voor bekendmaking etc., vul dan alle benodigde informatie in op het betreffende formulier van ons bedrijf, Formulier (1) en het benodigde ID-bewijs van jou (of je vertegenwoordiger etc.) (2). Wanneer je deze zaken bijvoegt, maak dan gebruik van aangetekende post of een andere methode met verzendbevestiging en verstuur het naar het onderstaande adres: Houd er rekening mee dat wanneer je niet aan deze eisen voldoet, we niet in staat zullen zijn je verzoek om bekendmaking etc. in te willigen (bijvoorbeeld in het geval van directe aflevering bij ons kantoor). Daarbij, als we tekortkomingen vaststellen in de informatie die je op het formulier hebt verschaft, of als we jouw identiteit (of die van je vertegenwoordiger etc.) niet kunnen bevestigen, kunnen we mogelijk je verzoek niet inwilligen.
  4. Kennisgeving van facturering voor verzoek tot bekendmaking etc. We sturen de factuur naar het adres en de naam die zijn ingevuld op het verzoek tot bekendmaking door middel van een aangetekende brief. Als we niet aan je verzoek kunnen voldoen, sturen we je een document met de reden (en) volgens (3). Als we delen van de persoonsgegevens in het bezit van het bedrijf hebben aangevuld of verwijderd, brengen we je ook tijdig op de hoogte van deze veranderingen. We danken je bij voorbaat voor je begrip dat het mogelijk een paar dagen kan duren voor bovenstaande kennisgevingen worden bezorgd.
   1. We delen niet het doel van het gebruik van persoonsgegevens om de volgende reden(en):
    1. Om het leven, lichaam of bezittingen van een individu te beschermen;
    2. Wanneer het waarschijnlijk is dat het de rechten en rechtmatige winst van ML kan beschadigen;
    3. Wanneer het waarschijnlijk is dat het de rechten, concurrentiepositie of andere rechtmatige belangen van de betreffende rechtspersonen etc. of het betreffende individu kan beschadigen;
    4. Wanneer het kan botsen met een verplichting die wij hebben om mee te werken aan de uitvoering van een gerechtelijk bevel van de nationale of lokale overheid;
    5. Wanneer het gebruik van persoonsgegevens duidelijk is;
    6. Wanneer we geen directe toegang hebben tot je persoonsgegevens;
    7. Wanneer we toegang hebben tot je persoonsgegevens maar de betreffende gegevens niet bekend hoeven te maken;
    8. Wanneer de in rekening gebrachte kosten niet zijn betaald;
   2. We delen geen persoonsgegevens om de volgende reden(en):
    1. Als de procedure het volgen van bepaalde wet- en regelgeving behelst;
    2. Om het leven, lichaam of bezittingen van een individu te beschermen;
    3. Wanneer het inwilligen van dit verzoek in de weg staat van de activiteiten van ons bedrijf;
    4. Wanneer het inwilligen van dit verzoek in strijd is met wet- en regelgeving; Wanneer we je persoonsgegevens niet in ons bezit hebben;
    5. Wanneer we toegang hebben tot je persoonsgegevens maar de betreffende gegevens niet bekend hoeven te maken;
    6. Wanneer de in rekening gebrachte kosten niet zijn betaald.
   3. We kunnen geen delen van je persoonsgegevens aanvullen of verwijderen om de volgende reden(en):
    1. Als er geen fouten zitten in de informatie die bekend is gemaakt;
    2. Als bepaalde wetten of regels een speciaal proces verplichten.
   4. We kunnen je persoonsgegevens niet verwijderen of stoppen met het gebruik ervan om de volgende reden(en):
    1. Om het leven, lichaam of bezittingen van een individu te beschermen;
    2. Wanneer het inwilligen van dit verzoek in de weg staat van de activiteiten van ons bedrijf;
    3. Als bepaalde wetten of regels een speciaal proces verplichten.
  5. We kunnen mogelijk persoonsgegevens verkrijgen op de volgende manier om verzoeken voor bekendmaking van persoonsgegevens etc. te verwerken. Met betrekking tot persoonsgegevens die we verzamelen bij het proces voor het afhandelen van verzoeken voor bekendmaking van persoonsgegevens worden deze alleen gebruikt voor zover dat nodig is om het verzoek in te willigen en voor niets anders. Als het proces is afgerond, verwijderen we alle ingediende documenten.

8. Richtlijnen bescherming persoonsgegevens
Monstarlab is momenteel geen lid van een organisatie ter bescherming van persoonsgegevens.

9. Hoe wij cookies en dergelijke gebruiken bij Monstarlab
In bepaalde gevallen kunnen onze bedrijfswebsites gebruik maken van cookies en dergelijke. Dit doen we om onze gebruikers de best mogelijke ervaring te kunnen bieden wanneer ze onze website bezoeken.

Je kunt het gebruik van cookies en dergelijke technologieën blokkeren in de instellingen van je browser. Dit kan gevolgen hebben voor je vermogen om gebruik te maken van sommige van onze diensten.

10. Vrijwillig indienen en gevolgen 
Het indienen van je persoonsgegevens is volledig vrijwillig. Ook als je vrijwillig je persoonsgegevens met ons deelt,  kan het niet goed invullen van de verplichte velden ertoe leiden dat we geen contact met je kunnen opnemen.

11. Verdere informatie over de persoonsgegevens

Voor vragen over persoonsgegevens en om een verzoek in te dienen tot bekendmaking van persoonsgegevens en hoe we die gebruiken bij ML, kun je contact opnemen met de contactpersoon voor de bescherming van persoonsgegevens hieronder. We zijn bereikbaar en reageren telefonisch, per fax, e-mail en post.

In order to improve this website, we use cookies. For more information please read our Terms of Service. To agree with the use of cookies on this website, please click the ‘Continue’ button.