Nederland

Monstarlab schaft extra 3 miljard JPY aan

Nov 24, 2021

Share

Monstarlab heeft ongeveer 3 miljard JPY aan additionele financiering opgehaald bij JIC Venture Growth Fund 1, een commanditaire vennootschap voor investeringen beheerd door JIC Venture Growth Investments Co., Ltd. via een toewijzing van aandelen door derden.

 

■ Achtergrond van de aanbesteding en toekomstperspectieven

Door gebruik te maken van haar wereldwijde expertise op het gebied van digitale consultancy voor het identificeren, ontwikkelen en implementeren van optimale oplossingen voor problemen in de industrieën en dienstengebieden van haar klanten, ondersteunt Monstarlab de bevordering van digitale transformatie vanaf de probleemanalyse en planning tot het ontwerp en de ontwikkeling. Met de behoefte van bestaande industrieën om waarde te creëren door middel van nieuwe bedrijfsontwikkeling en bedrijfsinnovatie die digitale transformatie met zich meebrengt, wordt deze investering toegewezen om diensten uit te breiden om digitale transformatie van klanten in specifieke industrieën te versnellen, en bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door verhoogde productiviteit, waardoor waarde en maatschappelijke impact worden versterkt via de kerncompetenties van het bedrijf.

Naast de wereldwijde versterking van talentcapaciteiten en diensten en grensoverschrijdende fusies en overnames, zal het bedrijf zich blijven richten op waardecreatie op digitaal gebied.

Als gevolg van deze extra investering is het kapitaal van Monstarlab gestegen tot 11.987.480.000 JPY (inclusief kapitaalreserves).

Latest news View all

In order to improve this website, we use cookies. For more information please read our Terms of Service. To agree with the use of cookies on this website, please click the ‘Continue’ button.