Nederland

Wat is een code audit, en waarom heb je deze nodig?

December 12 2022

Er zijn veel goede redenen voor een code audit, zoals het gericht wegwerken van zwakke punten of het creëren van transparantie. Meer redenen voor een code audit, waar deze zich aan moet voldoen, en hoe Monstarlab je in dit proces kan ondersteunen is te lezen in dit artikel.

Wanneer is een code audit nuttig?

Een code audit of een app audit kan zeer nuttig zijn om de prestaties van een bestaande ontwikkelingspartner te beoordelen, bijvoorbeeld vóór een contractverlenging. Het kan ook behulpzaam zijn wanneer een project is overgedragen van het ene bedrijf naar een ander, en naar onze mening is het dan zelfs verplicht.

Een te begrijpen, gedetailleerde analyse van de broncode, d.w.z. een code audit, geeft informatie over eventuele extra onderhoudswerkzaamheden. De volgende vragen zijn cruciaal:

  • Hoe makkelijk is het om eventuele problemen met de software op te lossen?
  • Als de code op één plaats wordt gewijzigd, hoe zeker kun je er dan van zijn dat er elders niets wordt beschadigd?
  • Hoe makkelijk is het om nieuwe functies toe te voegen aan de software?
  • Hoe makkelijk is het om de software op de schalen?
  • Hoe makkelijk is het om nieuwe ontwikkelaars op te leiden?

Een app audit of code audit is dus niet alleen voor het vinden van bugs. Het doel is eerder uit te vinden hoeveel moeite het kost om met vertrouwen en op efficiënte wijze bugs te onderhouden en de code uit te breiden.

Waarom een code audit uitvoeren 

Om ernstige problemen na de start van je project te voorkomen, is het essentieel om snel een audit van je code te hebben.

Maar zelfs als de ontwikkeling vordert, is het goed om je code regelmatig te controleren om ervoor te zorgen dat deze leesbaar en goed gedocumenteerd blijft. Een code review is een goede mogelijkheid om zwakke punten te ontdekken en te evalueren – en daar hoef je niet bang voor te zijn. Dit is immers de enige manier om uw project vooruit te helpen en eventuele tekortkomingen weg te werken.

Beoordeling door menselijke deskundigen

Ervaren ontwikkelaars controleren jouw code handmatig om bugs met vertrouwen te kunnen beoordelen. Aangezien software niet dezelfde mate van zorgvuldigheid kan bieden, is het menselijke element hier dringend nodig. Een ervaren ontwikkelaar kan de code handmatig beoordelen, alles documenteren, en zo zijn jarenlange ervaring gebruiken om bugfixes en onderhoud met succes te evalueren.  

Code review Checklist

Om een gestructureerde review mogelijk te maken, is het zinvol een code review checklist te volgen, die kan er als volgt uit zien:

code audit checklist

Hoe Monstarlab kan helpen met je code review.

Monstarlab doorloopt de stappen van de checklist en maakt aan het einde van het proces een objectief rapport dat duidelijkheid biedt over de huidige situatie en de kwaliteit van de code. Wij kennen ook cijfers toe, zodat je snel weet waar je staat met je project.

Daarbovenop geven we een lijst van quick wins. Dit kunnen bijvoorbeeld concrete tips zijn om bepaalde waarden te verwijderen, op te schonen of te wijzigen, maar ook verdere input over wat er in je code moet worden heroverwogen. Natuurlijk kunnen we tijdens de evaluatie ook ingaan op individuele vragen en daarvoor tips geven.

Monstarlab’s code audit proces

code audit proces

Ons code audit aanbod

Wij bieden verschillende code en app audit pakketten aan: 

  • Quick-Review: ca. één dag per platform
  • Standard-Review: twee tot drie dagen per platform
  • Expert-Review: ca. vijf dagen per platform

Monstarlab houdt rekening met uw individuele wensen en prioriteiten. De eerste stap is dus altijd het bepalen van de doelen en eisen van uw bedrijf.

code audit monstarlab

Leer onze expert kennen


iOS developer Monstarlab
“Met behulp van een code review krijg je een externe, frisse blik op je implementatie. Bestaande en nieuwe codebases hebben baat bij onze objectieve beoordeling omdat het jouw project vooruit helpt.”

– Cristian Díaz, Senior iOS Developer Monstarlab Duitsland

You may also like

July 05, 2023

Navigeren door het landschap van Digital Therapeutics (DTx): de uitdagingen en mogelijkheden

Tegenwoordig is een van de grootste uitdagingen in de gezondheidszorg de stijgende kosten van behandelingen. Met de toenemende aanwezigheid van chronische ziekten en een vergrijzende bevolking staan gezondheidszorgsystem...

Gezondheid en Levenswetenschappen Technologie

February 01, 2021

Pharma Forward: Digital Innovations Revolutionising the Industry

By Monstarlab According to industry market research, two years after the IPO bumper year for stocks, the Life Science sector is at an inflection point. Pharmaceutical and biotechnology organisations are searching for ne...

Technologie

In order to improve this website, we use cookies. For more information please read our Terms of Service. To agree with the use of cookies on this website, please click the ‘Continue’ button.