Nederland

Het effect van blockchain op de verzekeringssector

March 24 2022

Een van de grootste buzzwords in de technologie van de afgelopen jaren is de blockchain. Het wordt het ‘volgende internet’ genoemd vanwege de voorspelde impact op de wereld, in alle sectoren.

Op dit moment lijkt blockchain, mede door de connectie met cryptocurrency, meer geassocieerd te worden met de financiële industrie. Door zijn intrinsieke aard zou blockchain echter de perfecte oplossing kunnen zijn voor een groot aantal uitdagingen waarmee de verzekeringssector wordt geconfronteerd. En het verdient zeker een goede evaluatie als mogelijke vervanging van het huidige centrale databasemodel dat door de meeste verzekeraars wordt gebruikt.

Volgens PWC vreest bijna 90% van de financiële dienstverleners wereldwijd, vooral de meer traditionele, dat FinTech-uitdagers hun inkomsten zullen verminderen [1]. Zelfs vandaag de dag wordt de verzekeringssector gedomineerd door traditionalisme en geworteld in bureaucratie. Veel verzekeraars zijn zich niet bewust van de mogelijkheden die technologieën zoals de blockchain voor hen kunnen openen, en degenen die zich wel bewust zijn, moeten vaak veel bureaucratische obstakels overwinnen om veranderingen te kunnen doorvoeren. Verzekeraars die bij willen blijven of willen gaan innoveren om voorop te blijven lopen, zouden moeten experimenteren met de vele manieren waarop blockchain de manier waarop ze zaken doen kan vereenvoudigen en stroomlijnen.

Blockchain kan de oplossing zijn voor een groot aantal verzekeringsproblemen

Er zijn verschillende manieren waarop de blockchain waarde kan toevoegen aan verzekeringen, waardoor de volgende diensten beschikbaar of efficiënter worden:

  • Smart contracts – voor verzekeringspolissen en snellere verwerking van claims;
    Betalingsverificatie – waardoor financiële transacties, zoals het innen van claims of uitbetalingen, sneller, nauwkeuriger en beter controleerbaar zullen zijn;
    Compliance – waardoor verzekeraars minder vaak de regelgeving moeten overtreden en de daarmee gepaard gaande kosten kunnen beperken.

Door het transparante karakter van blockchain lost de toepassing ervan veel van de uitdagingen op die voortvloeien uit verzekeringspolissen; zoals het verkrijgen van toestemming of goedkeuring van de klant, en samenwerking om collectief fondsen te investeren in gedeelde middelen en infrastructuren. Alle informatie over een polis wordt nauwkeurig en in real-time vastgelegd. Dit omvat data, tijden, deelnemers, locaties en waarden van elke afzonderlijke transactie. Omdat blockchain toestemming verdeelt, is deze informatie beschermd tegen elke ongewenste of illegale aanpassing en sabotage, waardoor het veiliger is dan elke voorgaande technologie tot nu toe.

Als we naar de markttrends kijken, is de grootste uitdaging voor veel verzekeringsmaatschappijen die blockchaintechnologieën verkennen, de complexiteit die nodig is om een dergelijke verandering door te voeren.

Laten we eens kijken naar twee van de voorbeelden waar blockchain kan worden gebruikt:

1. Blockchain voor het verwerken van claims

Blockchain in claimverwerking kan helpen bij het opzetten van een efficiënt, transparant en klantgericht model dat is gebaseerd op vertrouwen. Kenmerkend voor het claimproces is dat een klant een claimverzoek indient via een telefoontje naar een customer support center of via een melding die via een mobiele app wordt gedaan. In plaats van dit vervelende proces kan een directe link worden gecreëerd tussen de eiser, verzekeraar en derde partijen waarbij alle gegevens direct worden geüpload en een audit trail beschikbaar is. Om van het claimproces een verzekeringsmaatschappij-centrisch proces te maken, is niet veel inbreng van externe belanghebbenden nodig.

Overal ter wereld zijn verzekeringen aan het veranderen en evolueren ze meer en meer in de richting van “Insurance on the Go”. Consumenten willen de flexibiliteit om een verzekering af te sluiten voor alleen voor de periode die nodig is; zoals een reisverzekering voor de duur van een vakantie, of zelfs alleen voor een ritje met Uber. Hoe komt het dat verzekeringsclaims niet in hetzelfde tempo kunnen worden verwerkt? Wanneer er een schadeclaim moet worden ingediend, verwacht de consument dat het geld onmiddellijk beschikbaar is.

Is er een manier waarop claims sneller / onmiddellijk / proactief zouden kunnen worden uitbetaald? 

“Ja, door geautomatiseerde assurantie en claims behandeling”.

Blockchains met smart contracts zouden kunnen worden toegepast om consumenten tegen lage afhandelingskosten schadeclaims aan te bieden, als de acceptatie en afhandeling van claims kunnen worden geautomatiseerd op basis van gedefinieerde regels en de beschikbaarheid van betrouwbare gegevensbronnen. Uitbetalingen aan deze verzekerde consumenten kunnen in gang worden gezet wanneer de claim is ingediend. En deze kan dan gemakkelijk worden uitbetaald door toegang te krijgen tot geverifieerde databases, door middel van intelligente voorschriften waarbij rekening wordt gehouden met het social-media profiel van de gebruiker, alsook met marktveranderingen die kunnen helpen bij het voorspellen van eventuele fraude.

2. Blockchain voor het behoud van klanten

Een van de belangrijkste bedrijfsdoelstellingen van elke verzekeraar is klantenbinding. Verzekeraars zijn voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om de klanttevredenheid te verbeteren en hun klantgerichtheid te vergroten. Veel verzekeraars investeren bijvoorbeeld in loyaliteitsprogramma’s voor hun klanten die voordelen bieden op basis van punten. De blockchain kan dit vergemakkelijken en zelfs een stapje verder brengen, door een platform mogelijk te maken waarmee punten eenvoudig kunnen worden uitgewisseld tussen verschillende loyaliteitsprogramma’s – een virtueel loyaliteitshandelsplatform.

Loyaliteitsprogramma’s bestaan al, maar het concept en de uitvoering van interoperabiliteit die mogelijk worden gemaakt door blockchain, kunnen helpen een echt effectief loyaliteits- en beloningsprogramma in te voeren. Blockchain-technologie stelt aanbieders van loyaliteitsprogramma’s in staat om via slimme contracten en unieke aanpassingsmogelijkheden samen te werken met andere aanbieders van loyaliteitsprogramma’s die zinvol zijn voor hun klanten, waardoor een geheel nieuwe wereld van mogelijkheden voor klanttevredenheid en beloningen opengaat.

Het doel zal zijn om het silo-effect dat de huidige loyaliteitsoperatie domineert te verminderen en bijna te elimineren. Een blockchain-ondersteund loyaliteitsplatform kan al die programma’s onder één ‘paraplu’ houden – wat zich mogelijk vertaalt in hoge niveaus van uitgifte en inwisseling, en een grotere waarde voor eindklanten.

Blockchain kan ook helpen om kennis over de voorkeuren van klanten in real-time te gebruiken, waardoor de eindgebruiker ‘de beheerder’ kan worden van het platform. Dit geeft de klant de mogelijkheid om bijvoorbeeld luchtvaartpunten in te ruilen voor restaurantpunten, wat impliceert dat de klant de beloning kan kiezen die voor hen het beste werkt. Dit vergroot hun keuzevrijheid en biedt een beter consent management platform voor de verzekeraar.

Als we terugkomen op de Bitcoin-connectie, zouden innovatieve verzekeraars lidmaatschaps- en loyaliteitsprogramma’s kunnen doorbreken door klanten een gemakkelijke manier te bieden om cashbeloningen te ontvangen en mogelijk een efficiënte methode voor verzekeraars om claims uit te betalen.

Aan de slag met Blockchain

Verzekeringsmaatschappijen kunnen beginnen met het verkennen van blockchain binnen hun organisaties. Verzekeraars kunnen zelfstandig beginnen. Bijvoorbeeld door het houden van hackathons en het opbouwen van een ontwikkelaarsgemeenschap om blootstelling te krijgen aan nieuwe technologieën zoals blockchain.

De eerste stap voor verzekeraars met blockchaintechnologie zal waarschijnlijk zijn om te kijken naar smart contracts, gevolgd door het verkennen van identiteitsvalidatie. Momenteel is de sector sterk gecentraliseerd en de introductie van nieuwe, door blockchain aangedreven structuren, zoals onderlinge verzekeringen en peer-to-peer modellen op basis van de blockchain, zou de status quo fundamenteel kunnen beïnvloeden – wat in een blockchain is gestempeld, kan niet worden teruggedraaid of gewijzigd.

Uit onderzoek blijkt dat de verzekeringssector momenteel achterloopt als het gaat om het begrijpen van de aard van blockchain en het vervolgens maximaliseren van de kansen die het biedt. Het belangrijkste computersysteem van elke verzekeringsmaatschappij is een gecentraliseerd transactieregister, en als de verzekeringssector niet begint met het leren over, evalueren van, bouwen met en uiteindelijk omarmen van blockchain technologie, stellen ze zichzelf kwetsbaar voor verdringing door de verzekeraars die blockchain gebruiken om de industrie te disrupten.

Vooruitzichten voor de volgende stappen in de verzekeringssector

Blockchain is een technologie voor digitalisering die van strategisch belang zou moeten zijn voor verzekeraars. De grootste uitdagingen voor de implementatie ervan in de hele sector zijn het faciliteren van samenwerking tussen marktdeelnemers en technologieleiders, het slagen in de operationele transformatie en het vormgeven van een stimulerende regelgevende omgeving. Door vandaag de basis te leggen om deze uitdagingen aan te pakken, komen verzekeraars in een positie waarin ze schaalbare blockchain use cases kunnen hebben en kunnen profiteren van de voordelen van de technologie.

Blockchain kan de administratieve en operationele kosten verminderen door geautomatiseerde verificatie van de identiteit van de verzekeringnemer en de geldigheid van het contract, controleerbare registratie van claims en gegevens van derden (bv. de gecodeerde transactie van patiëntgegevens tussen arts en benadeelde die toegankelijk is voor de verzekeraar om de betaling te verifiëren), en uitbetalingen voor claims via een op blockchain gebaseerde betalingsinfrastructuur of smart contracts.

Door herverzekeraars bijvoorbeeld gereguleerde toegang te geven tot op blockchain geregistreerde claims en claimgeschiedenissen, wordt de transparantie voor de herverzekeraar op een geautomatiseerde en tegelijkertijd controleerbare manier verbeterd.

Wat je nu kunt doen.

Monstarlab’s wereldwijde pool van technologie-experts kan je helpen om de weg te vinden naar nieuwe technologieën en om toepassingen te ontdekken die zakelijk gezien het meest zinvol en waardevol zijn. We werken nauw met je samen om je doelstellingen te begrijpen en de meest relevante technologieën op elkaar af te stemmen.

 

Ontmoet onze expert

Jackie Du Plooy
Connect op LinkedIn | jackie.du.plooy@monstar-lab.com

Jackie heeft meer dan 20 jaar ervaring in digitale transformatie, strategie & innovatie, en commercieel management in verschillende sectoren, waaronder BFSI, in verschillende landen als Client Partner. Haar focus ligt op het bouwen van goed presterende teams en gezonde strategische partnerships door het samenbrengen van delivery en commerciële professionals om de klantstrategie en journeys van digitale transformatie aan te sturen.

Lees meer over Monstarlab UAE

Endnotes:
[1] PwC, Redrawing the lines: FinTech’s growing influence on Financial Services, 2021
[2] Woolmagazine.com, Blockchain Holy Grail of Truth and Trust

Author

Jackie du Plooy

Jackie du Plooy

Executive Engagement Director

Monstarlab VAE

You may also like

uitleggende handen met laptop op achtergrond

October 22, 2021

Het rationaliseren van de initiatieven van de digitale bank

Deel van onze BFSI serie Kosten beperken, investeringen maximaliseren en implementatie versnellen. De meeste digitale banken over de hele wereld zijn aan het wankelen door de nadelige zakelijke gevolgen van de pand...

Banking

uitleggende handen met laptop op achtergrond

February 04, 2021

The State of Banking: Dangerously Close to Digital Paralyzation

As new digitally-driven companies are transforming the banking sector into a technology-driven universe, traditional banks, financial institutions and credit unions are struggling to adapt to the new normal. Dedicated le...

Banking

In order to improve this website, we use cookies. For more information please read our Terms of Service. To agree with the use of cookies on this website, please click the ‘Continue’ button.