Vietnam

MONSTARLAB BỔ NHIỆM HAI LÃNH ĐẠO CẤP CAO VÀO CÁC VỊ TRÍ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU MỚI, TĂNG CƯỜNG DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI KỸ THUẬT SỐ KHÔNG BIÊN GIỚI

06-01-2023

Share

Với mục tiêu đem đến ngày càng nhiều dịch vụ công nghệ cho khách hàng, tập đoàn Monstarlab đã bổ nhiệm các nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm vào đội ngũ lãnh đạo toàn cầu.

Anh Mark Jones – trước đó là COO của tập đoàn Monstarlab được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch điều hành cho châu Mỹ, châu Âu, Trung Đông và một số khu vực châu Á.

Anh Hiroshi Osada – Phó Chủ tịch điều hành của Nhật Bản, Philippines, Thái Lan, Việt Nam và Trung Quốc cũng được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành & thông tin toàn cầu của Monstarlab.

Những kỳ bổ nhiệm lãnh đạo mới là một bước trong hành trình cung cấp các dịch vụ đẳng cấp cho khách hàng và cộng đồng trên toàn thế giới.

Các cuộc bổ nhiệm mới có hiệu lực vào ngày 1/1/2023 và các thành viên mới trong ban lãnh đạo toàn cầu sẽ sớm được công bố.

Latest news View all

Đề cải thiện trang web này, chúng tôi có sử dụng cookies. Để biết thêm thông tin, vui lòng đọc thêm điều khoản dịch vụ. Nếu bạn đồng ý sử dụng cookies trên trang web này, vui lòng nhấn vào nút "Đồng ý"