Nederland

Track & trace: Wat betekent het en wat is de potentie? 

February 03 2021

Deel van onze gezondheidszorg en levenswetenschappen serie

Over de hele wereld hebben zowel openbare als particuliere instanties zich ingespannen om oplossingen te creëren voor bedrijven om de overdracht van COVID-19 te voorkomen en op te sporen.

Deze stap lijkt niet geheel ongekend. Immers, in Monstarlab hebben we bedrijven geholpen bij het bouwen van oplossingen om de risico’s van COVID te helpen beheren, zowel vanuit gezondheids- als operationeel oogpunt. In de eerste helft van 2020 hebben we samengewerkt met Gardens by the bay, een toeristisch bedrijf in Singapore, bij het bouwen van een COVID track and trace-oplossing voor hun gasten. Nu overheden beperkingen blijven opleggen aan bedrijven, zijn wij van mening dat de individuele bedrijven moeten overwegen hoe zij hun activiteiten kunnen beschermen en levensvatbaar kunnen houden. Met de groeiende technologie zijn de kosten voor het bouwen van een tracking- of preventieoplossing aanzienlijk gedaald. Wij vinden dat individuele bedrijven de risico’s van nieuwe beperkingen voor hun activiteiten moeten afwegen en moeten overwegen hun eigen voorzorgsmaatregelen te nemen.

Met dit artikel willen wij een leidraad en een algemene classificatie van COVID-oplossingen bieden. We hebben gezien hoe termen verkeerd worden gebruikt in de verkeerde context, wat leidt tot wijdverspreide misvattingen en onnauwkeurige besluitvorming. Voor iets dat zo impactvol en belangrijk is als deze pandemie willen wij helpen verkeerde interpretaties op te helderen en het denken over effectieve COVID-oplossingen te sturen.

Tracing vs. tracking

Om het verschil tussen beide termen te illustreren, gebruiken we het voorbeeld van een voedselbezorgdienst, zoals de dienst die we in vier maanden hebben opgezet met Careem Now – een dochteronderneming van Uber. Wat hier essentieel is, is hoe de klanten hun maaltijd kunnen “tracken” en “tracen”.

Tracking = real-time inzicht in de huidige toestand van een object

In ons voorbeeld zou dit de huidige of “live” GPS-locatie zijn van het voertuig dat het bestelde voedsel bij je aflevert, zodat je weet waar je bestelling zich op dat moment bevindt en je een idee krijgt van wanneer het bij je kantoor of thuis zal aankomen.

Tracing = terugkijkend inzicht in de vorige statussen van een object

In het voorbeeld van de bezorgdienst betekent traceren dat je kunt nagaan wanneer de bestelling werd ontvangen, wanneer het voedsel werd klaargemaakt en verpakt, wie het ophaalde voor levering en wanneer, enzovoort. Een soort bestel- en leveringsgeschiedenis.

Traceren op basis van locatie (location-based)

We kennen allemaal het papierwerk waarmee we in de tijd van heropende restaurants te maken kregen: gasten moesten hun persoonlijke gegevens invoeren in lijsten – vaak zichtbaar voor iedereen – zodat opsporing mogelijk was als een gast besmet bleek te zijn. Ook andere gasten die op hetzelfde moment op dezelfde plaats waren, konden door de verantwoordelijke gezondheidsdienst worden gecontacteerd.

Er blijven digitale oplossingen ontstaan waar zowel gebruikers, bedrijven en gezondheidsinstanties hun voordeel mee kunnen doen. Een van de bekendste voorbeelden is de check-in app “Luca”. Hier kunnen gasten met behulp van een persoonlijke QR-code eenvoudig inchecken op locaties en RSVP’s aanvragen voor evenementen (waaronder besloten bijeenkomsten). De doorgegeven gegevens worden vervolgens anoniem opgeslagen en kunnen – alleen in geval van besmetting en na vrijgave door de beheerders – worden opgevraagd door gezondheidsinstanties om besmettingsketens te doorbreken. De Luca-app helpt dus ook de verspreiding van de virusvarianten onder controle te houden.

Traceren op basis van proximiteit (proximity-based)

Terwijl location-based tracing zich richt op waar iemand is geweest, richt proximity-based tracing zich op wie er in de buurt is geweest. Het meest prominente voorbeeld in Duitsland is ongetwijfeld de officiële Duitse Corona-Warn-App, die volgens een Bitkom-studie door een op de drie mensen wordt gebruikt en ondanks het hoogst mogelijke niveau van gegevensbescherming nog steeds met bezwaren wordt geconfronteerd [1].

Het concept is dat de smartphone op de achtergrond apparaten in de buurt registreert, met behulp van technologieën zoals Bluetooth. Zo wordt niet alleen geregistreerd wie er in de buurt was, maar wordt ook geschat hoe dichtbij ze waren en hoe lang. Het automatiseren van deze registratie op apparaten die veel mensen al bij zich dragen, biedt enorme mogelijkheden om de besmettingsketen in een pandemie te doorbreken.

Het potentieel en de belangrijkheid hebben zelfs geleid tot een samenwerking tussen de zwaargewichten Google en Apple om samen een protocol te creëren voor het volgen van contacten via Bluetooth op hun respectieve platforms. De “Exposure Notification” oplossing is tot nu toe echter alleen vrijgegeven aan overheden, volksgezondheidsinstanties en NGO’s.

Met name Apple hanteert een zeer restrictieve benadering van corona tracing apps; tijdens het beoordelingsproces wordt aan de hand van een vragenlijst gedetailleerde informatie gevraagd over het doel van de applicatie. De vragen draaien om de gebieden van vereiste toegang (GPS, Bluetooth, contacten, enz.), de omgang met persoonsgegevens, autorisatie door autoriteiten, voorgenomen gebruik van de Exposure Notification API, en wat er met de app moet gebeuren na een eventueel einde van de pandemie.

Micro vs. Macro

Macro oplossingen

De bekende corona-apps zijn gemaakt voor gebruik op grote, nationale schaal. De potentiële voordelen van deze macro-oplossingen, zoals bereik, database, consistente privacy en vertrouwen, kunnen cruciaal zijn voor de effectiviteit van de COVID-reactie van een land. Er ontstaan echter ook problemen door het grote potentiële bereik.

Het succes van deze oplossingen hangt af van de mate waarin zij op grote schaal worden overgenomen. Dit kan moeilijk zijn bij grote populaties, omdat de voordelen voor individuen vaag worden en de gevolgen abstract. Ook moeten oplossingen soms worden ontworpen met de kleinste gemeenschappelijke deler in gedachten. Ouderen hebben bijvoorbeeld vaak geen smartphone en downloaden zelf geen apps. Toch is het precies deze groep die gevaar loopt. Een ander voorbeeld: Singapore was een van de eerste landen met een Corona-app, maar toeristen werden aanvankelijk uitgesloten door de noodzaak van een lokaal mobiel nummer. Desondanks hielpen Monstarlab-experts ter plaatse om een opsporingsfunctie toe te voegen aan de bestaande bezoekersapp van de toeristische attractie Gardens by the Bay. Echter, in het midden van het goedkeuringsproces kwam de officiële, landelijke app achter deze functie aan en dus besloten ze de lokale tracing-oplossing niet te integreren in het Gardens by the Bay-platform.

Het is duidelijk dat nationale oplossingen snel hun grenzen bereiken in een internationale context (zoals toerisme). Volgens de EU-Commissie is de helft van de officiële Europese apps nu echter volledig compatibel. Alleen Frankrijk en Hongarije blijven op termijn buiten schot door hun gecentraliseerde aanpak.

Micro oplossingen

Micro-oplossingen daarentegen zijn gericht op zeer lokaal gebruik, bijvoorbeeld op werkplekken, productielocaties, bejaardentehuizen, restaurants, luchthavens, treinen, pretparken, hotels, ziekenhuizen en musea. Ze kunnen niet alleen specifieker worden ontworpen en ingezet dan macro-oplossingen, maar ze kunnen ook leiden tot adoptiepercentages die de 100% benaderen. Waarom? Dat komt door de directe regeling van de omgeving waarin ze worden ingezet, in combinatie met een directe relatie met de gebruikers (bijvoorbeeld werknemers of gasten). Micro-oplossingen kunnen zo een aanzienlijke waarde toevoegen aan organisaties en ook relevanter worden voor gebruikers door ze te bundelen met andere digitale diensten (zoals ticketing of gezondheidsdiensten).

Net zoals bedrijven bijvoorbeeld hygiënemaatregelen moeten nemen of momenteel ook tests en vaccinaties aanbieden, kan het dus zinvol zijn dat zij nadenken over micro-oplossingen en verder gaan dan de officiële app, die in geval van twijfel slechts zeer beperkt werkt in de specifieke context.

Hier zien we dat bedrijven bij hun COVID-respons met drie kernproblemen worden geconfronteerd. Ze verschillen niet fundamenteel van andere gezondheids- en veiligheidskwesties, maar de gevolgen van niet-naleving zijn aanzienlijk groter.


Een effectieve COVID track and trace-oplossing op microschaal kan een belangrijk instrument zijn om de werking en dus de levensvatbaarheid van het bedrijf in deze tijden te garanderen.

Conclusie 

Terugkomend op het begin van dit artikel en ter afsluiting, laten we een van de beste voorbeelden van COVID-oplossingen in de wereld – de Duitse Telekom-oplossing in het systeem – classificeren.

Het is duidelijk dat de oplossing van German Telekom een micro-oplossing is, aangezien zij bedoeld is voor individuele bedrijven en op de markt wordt gebracht als een B2B-oplossing. De aangekondigde oplossing bevat zowel een tracking- als een tracingcomponent: De “SafeTag”.

Deze tracingcomponent wordt aangevuld met een app. Om tracering van contacten mogelijk te maken, wordt aan het begin van de dienst of het evenement een QR-code op de tracker gescand met de genoemde smartphone-app. Dit koppelt de smartphone met de tag. Het apparaat wordt automatisch ontkoppeld wanneer het na het werk of het evenement wordt teruggebracht naar het laadstation. Als een collega of gast via de app een positief coronaresultaat invoert, kunnen alle risicocontacten via de notificatie worden gewaarschuwd. Het is dus niet nodig om de smartphone mee te nemen tijdens het opsporingsproces, wat de acceptatie van de oplossing in bedrijven zou moeten vergroten.

Wat zouden eventuele kansen voor de toekomst zijn?

Micro vs. macro: Hoewel macro-oplossingen zeker zullen blijven evolueren (vooral met uitbreidingen van functies en interoperabiliteit), valt te verwachten dat de aandacht steeds meer zal uitgaan naar de nieuwe markt van micro-oplossingen.

De vaak onvoldoende gebruikersacceptatie van macro-oplossingen in combinatie met de beperkingen van deze oplossingen in specifieke contexten (bv. productielocaties verhinderen het BLE-signaal of internationale gebruikers) enerzijds, en de mogelijkheden van micro-oplossingen om veel meer relevantie van de oplossing voor het individu te genereren en dus een aanzienlijk hogere gebruiksbereidheid zijn hiervoor belangrijke redenen. Toch zullen bedrijven steeds meer hun verantwoordelijkheid willen nemen om hun bedrijf, hun werknemers en hun klanten op een intelligente manier te beschermen. Bovendien kunnen micro-oplossingen een essentieel element worden voor openingsstrategieën.

Tracken versus tracen: Digitale oplossingen moeten, om een pandemie te bestrijden, gericht zijn op het tracken en traceren van infectieketens. Hoewel het tracken van bijvoorbeeld afstandsregels waarschijnlijk infecties kan voorkomen en ook gemakkelijker te begrijpen is dan tracing-oplossingen, zal het waarschijnlijk ook leiden tot meer privacyproblemen bij gebruikers vanwege het real-time karakter ervan. Toch is het zinvol door te gaan met tracking, vooral gezien de toenemende covid-gevallen met virusvarianten. Beide benaderingen, tracering en tracking, kunnen een pandemie helpen bestrijden, dus hun gecombineerde gebruik kan een overweging waard zijn.

Of het nu gaat om micro of macro, tracering of tracking, alle oplossingen moeten een evenwicht vinden tussen gebruikersacceptatie, privacy, wat technisch haalbaar is, de belangen van het bedrijf/de overheid en de impact van de oplossing – en dat alles met inachtneming van de lokale wetgeving en de samenleving. En wij kijken ernaar uit om dat evenwicht te helpen creëren.

Endnote:

[1] Bitkom, Schon jeder Dritte nutzt die Corona-Warn-App, 2021

Author

Emil Bunk

Emil Bunk

Senior Strategy Consultant

Monstarlab Nederland

Anders Skjøt Kongsbak

Anders Skjøt Kongsbak

Associate Senior Strategy Consultant

Monstarlab VK

Martin Kahl

Martin Kahl

Managing Director

Monstarlab Duitsland

You may also like

Een zuster en een patiënt die een ipad vasthouden

April 05, 2022

Particuliere gezondheidszorg rapport 2022: geweldige resultaten door digitale transformatie

(Het document is in het Engels) In de aanloop naar de Covid-19-pandemie was de toepassing van opkomende digitale technologieën in de gezondheidszorg beperkt. Maar de uitdaging om particuliere gezondheidszorg te verlen...

Gezondheid en Levenswetenschappen

April 23, 2021

The 3Cs your quality management partner should possess

The complete checklist for finding the perfect partner for your GxP compliance / quality management needs Part of our Health & Life Science Series GxP compliance is imperative for all businesses in the life scien...

Gezondheid en Levenswetenschappen

In order to improve this website, we use cookies. For more information please read our Terms of Service. To agree with the use of cookies on this website, please click the ‘Continue’ button.