Denmark

Opnå resultater med designdrevet innovation gennem tre afgørende mindsets

September 07 2021

Man skulle tro, at design-drevet innovation har bevist sit værd på den globale scene gennem de succeshistorier, vi hører fra Silicon Valley, hvor startups bliver til profitable tech giganter med milliard-investeringer i ryggen. Alligevel møder jeg stadig den der skepsis “vi ved godt, hvad der skaber værdi for vores brugere, så det skal vi ikke bruge mere tid på” eller “det lyder som en tung proces, vi skal bare lave den her app; feature A, B, C”.

Jeg gætter på, at årsagen er at mange stadig tænker på design som et taktisk værktøj til at tegne et produkt eller service ud fra allerede definerede rammer. Sådan ser jeg ikke design. I mit perspektiv kan design operere på strategisk niveau til at drive forandring, innovation og til at vinde markedsandele og opretholde konkurrencefordele.

Ved at implementere tre afgørende mindset i forretningen tror jeg på, at design flyttes fra “dyrt og risikofyldt” til “dét, der skaber resultater”.

Relevans

Hvornår er et produkt eller en service relevant? – Når de gør en positiv forskel for dem servicen er tiltænkt. Og gid der dog var en måde, hvorpå man på forhånd kunne øge sandsynligheden for at være relevant… For at undgå tidsspild, undgå at investere i ideer, der åbenlyst fejler, og undgå at skade sit brand.

Forstå ‘relevans’ for dine modtagere

Jeg er til stadighed overrasket over, hvor lidt tid, der bliver brugt på brugerinddragelse i digital produktudvikling. Henry Ford’s citat “If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses” har sat sig som en kæp i hjulet. Men frem for at bede dine modtagere fortælle, hvad de gerne vil have, får du meget mere ud af at forstå dem og deres udfordringer. Ved at spørge på den rigtige måde, opnår du indsigter, som du kan bruge strategisk til at definere den værdi, din forretning kan levere på kort, mellemlang og lang sigt. En design-drevet strategi tager udgangspunkt i mennesker og sætter agendaen for, hvordan I forbliver relevante.

En altid relevant strategi

Strategien er et kompas, der holder kursen selvom spændende teknologi eller konkurrentens seneste træk frister til at afvige. Hvis ikke der er overensstemmelse mellem den nye ide og strategien – så er der én af delene, der ikke er relevant. I den situation, skal I kunne afgøre, hvad der er mest værdiskabende at holde fast i. Ved at øve jer i at være ‘relevante’, bliver det iterative arbejde med indsigter, strategi og design en naturlig vane. Det skaber en kontinuerlig gensidig sammenhæng mellem markedet, strategien og de services, I leverer.

Med en grundlæggende forståelse og empati i bagagen har dine designere fundamentet for at udvide løsningsrummet og udforske det meget mere frit. Det bringer os til det andet mindset:

Kreativitet

Kreativitet er i bund grund vejen til succes – alle steder. Hvis I formår at tænke nyt, sætte ting sammen på en uset måde og producere ikke bare én ide, men rigtig mange ideer – ser det lyst ud. Som forretning kan man ‘manipulere’ (i ordets mest positive forstand) sig til bedre rammer for kreativitet. Og jeg mener ikke kun de fysiske ramme med fancy glasvægge og masser af farvede post-it notes.

Forstå at udnytte det kreative potentiale

Hvis man som forretning sætter sig for at arbejde med kreativitet, handler det om at forstå, hvordan man giver plads og leger med den enkeltes kreative potentiale. Vi har alle sammen et ‘sweet spot’, hvor vi er mest kreative. Nogen har brug for slet ikke at have rammer, og andre performer bedre, hvis der er sat en retning. Hvordan kan man arbejde målrettet med at manipulere rammerne og udnytte det kreative potentiale?

Stimulér med inspiration

Alle typer af input inspirerer os og stimulerer vores hjerne til at tænke. Brug emerging technologies som inspiration til at tænke nyt (men bliv ikke forblændet). Inddrag alle dele af forretningen i produktudviklingen og udnyt den brede domæneviden, som kan bidrage til nye perspektiver. Skab en kultur for videndeling frem for at opbygge siloer, så I kan inspirerer hinanden og udnytter kompetencer på tværs af organisationen.

Hvordan spiser man en elefant?

Ved at bryde en meget komplekst system ned i mindre dele, reduceres kompleksiteten og det bliver lettere at ‘gå til’. Hvis du skal designe en hel bil kan omfanget nærmest virke handlingslammende. Hvis du i stedet kun fokuserer på at opnå optimal komfort i kabinen, fjernes en masse implicitte begrænsninger, og det er lettere at byde ind.

Arbejd i korte intervaller

Jo længere tid man giver folk til en opgave, jo højere forventninger vil de have til sig selv og kvaliteten af det, der leveres. Det kan give en kæmpe blokade, fordi forventninger stiller sig i vejen for at producere noget som helst. Om det er varigheden af et helt projekt, længden af et sprint, eller antallet af minutter i en brainstorm – så gør det kort! Det får folk i gang med det samme, og I har hurtigere et udgangspunkt at forholde jer til.

Åbenhed og demokrati der giver alle en stemme

Undgå negativitet, fordømmelse og at blive fikseret på én ide. Forhold jer åbent og positivt til nye forslag, underlige ideer og sære kombinationer. Der er helt sikkert noget konstruktivt at komme efter – så kan I altid file kanterne. Med den indstilling skaber man en kultur, hvor alle bliver bemyndiget, berettiget til og tør komme med kreative ideer og bidrage til strategien.

Klarhed

Klarhed er afgørende for at holde fart. Og fart er med til at holde motivationen i live og sikre kontinuerlig fremdrift. Det betyder i sidste ende en mere kosteffektiv proces.

Mandat i projekt-teamet skaber klarhed sammen

Klarhed betyder at have en strategi og et mandat til at træffe de rigtige beslutninger i overensstemmelse med strategien. Mandatet bør ligge i det team, der sidder midt i udviklingsprocessen. Styregrupper og forkromede beslutningsoplæg har det med at trække ting i langdrag, og ofte er det svært at fortælle tilstrækkelig kontekst til at klæde distancerede beslutningstagere på. Det er ofte dét, der fører til at man tager det ‘sikre valg’, fordi man ikke kan overskue alle parametre i det eksperimenterende, fundamentalt nye eller uprøvede. Når mandatet ligger direkte i projektteamet, ser jeg ofte en større vilje til reelt at co-create strategi og løsning, fremfor at sende oplæg og feedback frem og tilbage i e-mails og præsentationer. Det sparer tid og sikrer ejerskab.

Fælles forståelse gennem visualisering

Klarhed betyder derfor også en fælles forståelse. Dine design thinkere vil tage det som det mest naturlige at ‘visualisere’ jeres beslutninger og dokumentere brugerrejser, prioriteter og processer. Når vi visualiserer frem for at formulere i lange tekstdokumenter bliver det mere tydeligt, hvis vi ikke er enige. Visualiseringer er lette læse og de simplificerer med vilje virkeligheden ned til et niveau, hvor alle let kan aflæse og danne sig en holdning til det dokumenterede.

Take-aways

Ved at træne forretningen i tre vigtige mindset bliver design en driver for resultater i jeres arbejde med innovation

Mindset 1: Relevans; Undgår at spilde tid, fejlinvestering og brand damage.

  • Hold jeres offerings relevante – både for jeres modtagere og forretningen.
  • Gennem iterativt arbejde med indsigter, strategi og designarbejde sikrer I, at de produkter, I udvikler er relevante for jeres brugere, mens I tænker langsigtet og strategisk.

Mindset 2: Kreativitet; Skab de bedste rammer for at udnytte det kreative potentiale

  • Kreativitet er forudsætningen for succes.
  • Giv plads til inspiration, nedbryd kompleksiteten og arbejd med korte deadlines.
  • Hold momentum frem for at forårsage handlingslammelse.
  • Skab en åben og demokratisk kultur, hvor alle er empowered til at bidrage til produktudvikling.

Mindset 3: Klarhed

  • Klarhed; Enighed, tydelig retning og fælles forståelse styrker motivation og fremdrift
  • Placér beslutningsmandaten i projektteamet for at øge hastigheden og sandsynligheden for radikal innovation
  • Giv projektteamet mandat til at co-create strategien og løsningen for at sikre effektivitet og ejerskab
  • Skab tydelig fælles forståelse gennem simple visualiseringer, der giver alle mulighed for at danne sig en holdning.

Author

You may also like

February 24, 2021

Sådan kommer du frem i en krise: Lad digital innovation vise vejen

Hvordan styrker du bedst din konkurrenceposition gennem digital innovation, når dine konkurrenter sandsynligvis reducerer deres innovationsindsats?   Som det antikke kinesiske ordsprog lyder: "Når forandringens ...

Mobile First AI & Machine Learning Experience Design

February 24, 2021

Life Science-branchens teknologiske udfordringer – og hvordan de håndteres

Teknologien har på det nærmeste revolutioneret Life Sciences. Udover markante driftsforbedringer, er sektoren blevet rig på muligheder og kan tilbyde forbrugerne både bedre service og bedre produkter. Imidlertid medfører...

Experience Design Life Science